ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

DOMOV

Osnovni namen društva je povezovanje  večjih  gozdnih posesti (vsaj 200 ha gozdov, ki so enotno gospodarjeni oz. upravljani) na območju Republike Slovenije.
Včlanijo se lahko lastniki večjih gozdnih posesti oz. njihovi zastopniki (pooblaščene fizične osebe ali gospodarski subjekti,ki gospodarijo oz. upravljajo z večjimi gozdnimi posestmi).

NAMEN IN CILJI ZDRUŽENJA :

  • zastopa in usklajuje interese svojih članov
  • pospešuje razvoj zasebnega sektorja gozdarstva kot sestavnega dela razvoja podeželja
  • prizadeva si za družbeno odgovorno upravljanje z gozdovi ter za priznavanje številnih splošno koristnih učinkov gozdov na celotno družbo
  • prizadeva si za kakovosten in produktiven dialog med lastniki večjih gozdnih posesti in različnimi javnostmi
  • krepi pozitivne učinke ekosistemskega in trajnostnega  upravljanja z gozdovi v zasebni lasti
  • utrjuje in krepi gospodarsko moč večjih gozdnih posesti ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti slovenskih gozdov
  • pospešuje izobraževanje in usposabljanje na vseh področjih gozdarstva oziroma upravljanja z gozdovi
  • pospešuje skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja
  • skrbi za popularizacijo trajnostne rabe gozdnih proizvodov, med njimi še posebej lesa 
23. januar 2023
Dr. Anže Japelj , ki je zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije kot znanstveni sodelavec na oddelku za načrtovanje in monitoring gozdov in...
preberi »
30. januar 2018
Decembra 2017 je začel delovati spletni sistem MojGozdar.si .
preberi »

ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

Trubarjeva cesta 27 
1000 Ljubljana 

Zastopnik / predsednik:
Staš Javornik

GSM: +386 41 546663
Email: info@zvgp.si

TRR: IBAN SI56 2900 0005 1599 686
Unicredit banka Slovenija d.d.