ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

Pomembne povezave

ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

Trubarjeva cesta 27 
1000 Ljubljana 

Zastopnik / predsednik:
Staš Javornik

GSM: +386 41 546663
Email: info@zvgp.si

TRR: IBAN SI56 2900 0005 1599 686
Unicredit banka Slovenija d.d.

Pomembne povezave

Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire : http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-gozdarstvo/
Confederation of European Forest Owners ( cepf ) : http://www.cepf-eu.org/
European Landowners Organization ( ELO ) : http://www.europeanlandowners.org/
Geodetska uprava RS : http://www.gu.gov.si/
Gozdarski inštitut Slovenije : http://www.gozdis.si/
Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika : http://www.hsups.hr/
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije : http://www.kgzs.si/
Land & Forst Betriebe Österreich : http://www.landforstbetriebe.at/
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS : http://www.mkgp.gov.si/
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS : http://www.s-kzg.si/
Zavod za gozdove Slovenije : http://www.zgs.si/
Združenje za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije : http://www.gzs.si/zdruzenje_za_gozdarstvo
Zveza lastnikov gozdov : http://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdarske-organizacije/zveza-lastnikov-gozdov

Moj Gozdar : http://www.MojGozdar.si