ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

Trubarjeva cesta 27 
1000 Ljubljana 

Zastopnik / predsednik:
Staš Javornik

GSM: +386 41 546663
Email: info@zvgp.si

TRR: IBAN SI56 2900 0005 1599 686
Unicredit banka Slovenija d.d.

ZGODOVINA

Prvo nam znano povezovanje večjih gozdnih posesti sega v čas pred drugo svetovno vojno. Takrat je obstajala Zveza veleposestnikov, ki pa je vključevala tako gozdne kot tudi kmetijske večje posesti. Njena glavna vloga je bila poleg zastopanja interesov članstva pravna zaščita le tega. Znotraj zveze so se člani povezovali po potrebi. Tako je bila ustanovljena lesno izvozna družba " Marat ".
Po drugi svetovni vojni so bile vse večje gozdne in kmetijske posesti nacionalizirane.
Osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1991 in Zakonu o denacionalizaciji je sledilo vračanje večine nacionaliziranih posesti nekdanjim lastnikom oziroma njihovim pravnim naslednikom.
Zadnjih nekaj let se je pojavljala želja po povezovanju večjih gozdnih posesti. Udejanila jo je skupina večjih gozdnih posestnikov in gozdarskih strokovnjakov, takoimenovani " Iniciativni odbor ". Po dveh srečanjih zainteresiranih lastnikov večjih gozdnih posesti oziroma njihovih zastopnikov je bilo 27. sušca/marca 2015 na ustanovni skupščini na Bledu ustanovljeno Združenje večjih gozdnih posesti.