ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

ZDRUŽENJE VEČJIH GOZDNIH POSESTI

Trubarjeva cesta 27 
1000 Ljubljana 

Zastopnik / predsednik:
Staš Javornik

GSM: +386 41 546663
Email: info@zvgp.si

TRR: IBAN SI56 2900 0005 1599 686
Unicredit banka Slovenija d.d.

POSLANSTVO

Naše osnovno poslanstvo je povezovanje lastnikov gozdov , ki pridobivajo iz gozda pomemben del svojih prihodkov.
Pri tem si prizadevamo za napredek pri upravljanju gozdov ob upoštevanju načel trajnosti in spoštovanju ekosistemskih omejitev.
Želimo prispevati k razvoju in promociji gozdarstva, podeželja in rabe lesa.